Reference:

Od našich zákazníků:
Od odborníků:
Dítě na obrázku nahoře je náš 5-letý syn Ondra. Houpe se od malička. První pevnou postel jsme mu pořizovali až ve dvou letech, do té doby spal jenom ve vaku. Teď už si do něj zalézá sám jako do domečku.
Ondra má vrozenou koordinační poruchu, a i díky spaní (průběžně stimulaci pohupováním) ve vaku se nám ji povedlo z velké části kompenzovat.

Hannah Kodadová

Stacks Image 63
Děkujeme za skvělou houpačku, odhoupala už několik dětí a je stále jako nová. Obě naše děti houpačku milují a život bez houpání už si neumíme představit ;-) děkujeme za hačku, která je u nás již tolik let, lehce se vypere, vyžehlí, usuší ;-) přejeme spoustu dalších spokojených odhoupaných dětiček.

Hanka Musilová

STŘEDISKO KOMPLEXNÍ TERAPIE PSYCHOSOMATICKÝCH PORUCH V HRADCI KRÁLOVÉ
Kavčí plácek 121, Hradec Králové 50003
Individuální, párová a rodinná terapie, dyadická terapie a odborné provázení pěstounských rodin
Tel. kontakt: MUDr. Julie Hadašová 732 96 46 01

REFERENCE K HOUPACÍMU VAKU
Z hlediska přirozeného psychomotorického vývoje dítěte po narození bychom rádi podpořili princip houpacích vaků, ve kterém se miminko pohupuje, leží v přirozené poloze klubíčka, schované v závěsu a zároveň nejlépe umístěné ve středu rodiny. Slyší přirozené zvuky domácnosti, hlas matky a ostatních členů rodiny. Všechny tyto prvky z našeho pohledu podporují u dítěte pocit bezpečí, jsou mu známé z nitroděložního období a vhodným způsobem ho stimulují.
Tento princip doporučujeme našim klientům, včetně adoptivním a pěstounským rodinám.

V HK 8. 1. 2018

MUDr. Julie Hadašová
MUDr. Lubomír Hadaš, PhD.

Paní Kodadová,
osobně se domnívám, že jeden z významných faktorů pro Odráškův vývoj je, že prostřednictvím houpacího vaku dostával od počátku vývoje bohatou stimulaci pro vestibulární aparát, i když formou pouze bazálního "prostého" pohupování ve více směrech (klasické houpačky umožňují pouze lineární pohyb dopředu dozadu, zde je vícesměrovost a pružina by měla umožňovat ještě "prohup", tedy pohyb ve vertikálním směru. Myslím, že u dětí s jakýmkoliv narušením motorického / psychomotorického vývoje je právě tato "bazální" úroveň velmi důležitá.
Ve své ambulancí i v rámci Institutu pro výzkum a léčbu poruch komunikace ve spolupráci s kolegy se věnujeme systému rovnováhy a jeho stimulaci v kontextu vývojových poruch řeči a nedovedeme si už představit u těžších poruch nepracovat s vestibulárem a děláme na to "programy komplexní rehabilitace". Vy nyní v Rychnově začínáte pracovat na "vyšší" úrovni, balanční chodníčky, chůze po zúžené bazi atd, ale začali jste v podstatě už mnohem dříve na bazálních úrovních - zesílenou stimulací prostřednictvím houpacího vaku, kterýmžto my jsme doposud nedisponovali, ale těším se, jak jej začnu doporučovat u menších dětí, rizikových z hlediska řečových poruch (třeba předčasně narozené děti, nebo při hereditární zátěži v rodině, mám vyloženě rodiny, které mají čtyři děti a všechny mají řečovou vadu, to páté, které čekají, bych pro začátek asi rovnou šupla do vaku :-)
S pozdravem

Mgr. Kateřina Fritzlová
Klinická logopedie
Poliklinika nám. gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk